När jag tillträdde som ordförande i Kommunal tyckte jag att det var angeläget att förbundets syntes och hördes mer. Det viktiga arbete som medlemmarna utför varje dag i välfärden skulle ta mer plats i det offentliga rummet. Förbundet skulle också sätta mer ljus på medlemmarnas usla arbets- och anställningsvillkor. Det är ett arbete som också Kommunals nya ledning har anammat och utför på ett förtjänstfullt sätt.

Men är verkligen Almedalen rätta platsen att göra det just i år? Borde inte fackföreningsrörelsen i allmänhet och Kommunal i synnerhet stå upp för alla människors lika värde på riktigt och bojkotta Almedalen om inte arrangören sätter stopp för Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) närvaro? Är det ens förenligt med förbundets stadgar att uppträda på samma arrangemang som en nazistisk organisation?

Eller menar Kommunal, som många andra som inte vill avstå från årets Almedalen att vi måsta ta debatten? Det är lätt att säga om man själv är vit eller inte på andra sätt signalerar utländsk härkomst! Det är lätt att säga om du inte är HBTQ-person! Det är lätt att säga om du själv inte är hotad!

Och hur tänker man sig att ta debatten? Hur kan man bemöta de låga, fördomsfulla och rasistiska påståenden som NMR slungar omkring sig? Fakta och välgrundade argument, har mig veterligen aldrig stoppat nazister. Så om inte för annan borde Kommunal bojkotta Almedalen av solidaritet med alla dem som måste vara frånvarande för att nazisterna är närvarande.

Eller är argumentet att Kommunal inte ska backa undan för nazister och lämna utrymmet åt dem? Varför inte, vem vet, det kanske är oerhört effektivt, att låta dem trampa gata upp och gata ner i Visby alldeles ensamma.

Pengar brukar vara ett effektivt påtryckningsmedel. Om många stora rika organisationer som lägger stora pengar på att synas i Almedalen bojkottar, finns det större chans att region Gotland tänker om och vänder nazisterna ryggen.

Så min uppmaning till Kommunal är följ F!, RFSL och Street Gäris exempel och BOJKOTTA ALMEDALEN 2017!

 

Annelie Nordström,
Arbetsmarknadspolitisk talesperson Feministiskt Initiativ