Ett par försämringar i 2017 års rapport, jämfört med 2016: Antal länder där arbetare dödats för att de är med i facket har ökat från tio till elva. Antal länder där arbetare utsatts för våld har ökat från 52 till 59.

ITUC, som är en internationell sammanslutning av fackförbund och där LO, TCO och Saco ingår, granskar varje år förhållandet för världens arbetare och fackligt aktiva. De rangordnar länder: 1 är högsta betyg, 5 sämsta.

Några länder får det allra värsta betyget 5+. Det innebär att inga fackliga rättigheter är garanterade, på grund av att rättssystemet är slaget i spillror. Detta betyg ges till följande elva länder: Burundi, Centralafrikanska republiken, Eritrea, Irak, Jemen, Libyen, Palestina, Somalia, Sudan, Sydsudan och Syrien.

Ytterligare 35 länder får betyget 5, vilket innebär att det inte finns någon garanti för att fackliga rättigheter efterlevs. Ett sådant land är Qatar, där förberedelserna inför fotbolls-VM 2022 inneburit en mängd dödsoffer. ”Qatar fortsätter att chocka världen med dess behandling av migrantarbetare”, heter det i rapporten. Ett annat land, Turkiet, kritiseras för att över 100 000 offentliganställda förlorat sina jobb och demonstrationsrätten är under attack.

Sverige får betyg 1, vilket innebär att det inte sker några upprepade kränkningar av rättigheterna.

Sharan Burrow, generalsekreterare för ITUC, säger i ett uttalande:

– Vi vet att ju mer de fackliga rättigheterna respekteras av stater och arbetsgivare, desto mer rättvist och jämlikt blir samhället.