Tre av miljarderna föreslås gå till sjukvården för att skapa, som det heter, en mer tillgänglig vård, samt stärka arbetsvillkoren och göra det möjligt för landstingen att satsa på personalen. Pengarna ska fördelas till landsting och regioner för att arbetsgivarna ska kunna förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt så att personalen ska orka jobba kvar.

Hur de övriga två miljarderna ska användas ska regeringen återkomma till.

– Vi är mycket glada över den här framgången i budgetförhandlingarna med regeringen. Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson i en kommentar.

Hur satsningen ska finansieras kommer partierna att återkomma till i höst.

Kommunals ordförande Tobias Baudin anser att satsningen är ett steg i rätt riktning:

– Medlemmarna i Kommunal behöver fler arbetskamrater och bättre villkor. Det är det bästa sättet att stärka kvaliteten.

Behövs en större andel undersköterskor i sjukvården?

– Vi har ett enormt rekryteringsbehov av undersköterskor. Men vi förordar inte någon yrkesgrupp före någon annan, det viktiga är att det är bemannat med rätt kompetens utifrån det som ska göras.

Räcker detta?

– Det är många landsting, men också kommuner som brottas med sin ekonomi, därför tror jag att det är viktigt att det inte enbart stannar med det här, mer satsningar behövs och vi kommer att driva på för att det kommer fler. Jag tycker att man ska höja statsbidragen rejält för kommunerna.