SVAR: Det finns inte saklig grund för att säga upp en arbetstagare på grund av sjukskrivning. De flesta blir sjuka ibland och då ska man kunna sjukskriva sig utan att riskera sin anställning. Det kan ha betydelse -vilken sorts sjukdom det handlar om. Influensa, förslitningssjukdom, missbrukssjukdom och så vidare. Men arbets-givaren har ett rehabiliteringsansvar, som träder in då en arbetstagare är sjukskriven en längre period eller har flera kortare sjukskrivningsperioder. Anser arbetsgivaren att arbetstagaren inte har fortsatt arbetsförmåga efter rehabilitering och omplaceringsutredningar kan detta leda till uppsägning. Vägen dit är dock lång. Jag tycker du ska kontakta din fackliga företrädare för att få stöd och råd.

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal