Som så många andra nätter vaknar Anna av en molande värk. Hon har jobbat många år inom hemtjänsten med dagliga lyft som en del av sin arbetsmiljö. Nu är värken en del av hennes liv. Under flera år har hon tagit värktabletter för att klara av jobbet, men nu hjälper inte ens tabletterna längre mot smärtan. All energi går åt till att orka med smärtan och jobbet. När hon kommer hem orkar hon inte träffa vänner eller göra något utan sitter mest i soffan.

Anna är dessvärre inte ensam om att ha ont. Kommunalarbetaren skrev för några år sedan om att var femte kommunalare är drabbad av värk. Värst drabbade av alla är arbetarkvinnorna. En undersökning som LO gjort 2014 visar att så många som 45 procent av arbetarkvinnorna har ont i axlar eller armar varje vecka. Samma siffra för arbetarmän var då 35 procent. Bland tjänstemän låg siffran på 35 procent för kvinnor, 20 procent för män.

Smärtan hänger alltså ihop med klass och samhällsstatus. För att klara av att jobba med den ständiga värken tar många tabletter. En undersökning gjord av KA 2014 visade att så många som var fjärde kommunalare tog tabletter för att klara av smärtan. Var tionde kommunalare uppgav i undersökningen att de tog smärtstillande tabletter varje dag. De flesta gjorde det för att klara av sitt arbete. Vanligast var det att ha ont för dem som jobbar inom hälso- och sjukvård.

Även om KA:s undersökning har några år på nacken är den fortfarande aktuell. För många kommunalare känns jobbet i kroppen efter arbetsdagens slut. Det är inte okej i längden att behöva döva kroppen med smärtstillande för att orka med arbetet. Lösningen är i stället fler kolleger och en större möjlighet att tillsammans med arbetsgivaren vara med och påverka arbetsförhållandena. 

Det är viktigt att hitta långsiktiga lösningar för ett mer hållbart arbetsliv. Smärta och värk riskerar annars att bli värre med åren, om man inte tidigt lyckas hitta och göra något åt orsaken till värken. För att förhindra att fler får ont, eller i värsta fall till sist inte kan arbeta längre på grund av smärtan, behöver arbetsbelastningen bli mer rimlig. Värk är en tydlig varningssignal om att något måste förändras i arbetslivet.

Illustration: Magnus Bard