Både Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna har sina avtalsdelegationer inkallade, tisdag 13 juni–torsdag 15 juni, uppger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Nuvarande avtal, som berör omkring 40 000 personliga assistenter, löper ut den 30 juni.

Båda parter har tidigare gett uttryck för svårigheterna att få till ett nytt avtal, mot bakgrund av att den statliga assistansersättningen höjs med endast 1,05 procent. Men Kommunal går på LO-samordningens linje och kräver löneökningar enligt märket, som är 6,5 procent på tre år.

– Vi har inga andra yrkanden än märket vad gäller löneökningar, säger Margaretha Johansson.

Kommunal kräver också villkorsförbättringar som handlar om längre uppsägningstid, bättre regler kring så kallade ”all inclusive-avtal” samt jourtiden.

Vi har också sökt men inte fått tag i Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.