– Vi jobbar också helger och kvällar och vi anser att den obekväma arbetstiden är lika obekväm för alla grupper, säger Jenny Sjöström, som sitter i sektionsstyrelsen för Kommunals sjukvårdssektion i Kronoberg till ETC Växjö

KA har tidigare rapporterat om regionens bonussystem för sjuksköterskor, som bland annat innebär höja ob-tillägg, som ett sätt att slippa anlita bemanningsföretag för att få tag i personal.

Namnunderskrifterna har överlämnats till regionstyrelsens ordförande, Anna Fransson (S), som försvarar bonussystemets utformning med att man inte har något val.

– Just den här satsningen som handlar om oberoende av hyrpersonal har vi riktat mot sjuksköterskor och läkare för det är där vi har de största problemen, sade Anna Fransson till KA, i samband med att systemet infördes.