Vårdens pengar ska gå till vård och till att personalen får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Vårdpersonal inom Stockholm läns landsting betalar ett högt pris för den dåliga arbetsmiljön genom ökande sjuktal och skenande övertidstimmar. Undersköterskor och skötare har i genomsnitt högst antal sjukdagar, 34 dagar per år, av all vårdpersonal.

Stockholms läns landsting ligger långt efter att erbjuda undersköterskor och skötare moderna arbetsvillkor. Vi vet att välutbildade undersköterskor och skötare är avgörande för att klara kompetensförsörjningen inom vården. Dagens patienter är mer multisjuka med ett stort omsorgsbehov. Därför behövs fler patientnära proffs, som undersköterskor och skötare.

De kommande åren är pensionsavgångarna bland undersköterskor och skötare stor, på Karolinska universitetssjukhuset kommer till exempel över en tiondel att ha gått i pension inom fem år. Erfarna undersköterskor och skötare lämnar Stockholms läns landsting på grund av stor arbetsbelastning och ohållbar arbetsmiljö. Personalbristen är skriande och äventyrar patientsäkerheten.

Därför föreslår Socialdemokraterna och Kommunal i Stockholms läns landsting en satsning på undersköterskor och skötare.

Inför nya arbetstidsmodeller, med möjlighet till arbetstidsförkortning och höjda ob-tillägg kvällar och nätter, som ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön.

Satsa på undersköterskeutbildningen, t ex genom att starta utbildning i landstingsregi.

Starta fler specialiseringsutbildningar för undersköterskor och skötare, exempelvis inom akutsjukvård.

 Inför ett introduktionsår med handledning för att ge nyanställd vårdpersonal de bästa förutsättningarna att kunna göra ett bra jobb.

Undersköterskor och skötare behöver tid för återhämtning och inflytande över sin schemaläggning. Därför behövs en ny arbetstidsmodell med till exempel möjlighet till arbetstidsförkortning som ett aktivt verktyg för att förbättra arbetsmiljön i en allt mer avancerad hälso- och sjukvård. Dessutom behövs höjda ob-tillägg kvällar och nätter.

Det är dags att satsa på undersköterskeutbildningen. Tyvärr matchar inte alltid dagens utbildningar kraven som ställs inom vården. Vi efterfrågar en satsning på utbildningen och att landstinget startar en utbildning i egen regi.

Vi vill att rätten att vidareutbilda sig ska gälla även undersköterskor och skötare. Behovet av specialiseringsutbildade undersköterskor ökar dessutom i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer specialiserad.

Vi vill också att all nyanställd vårdpersonal under sitt första anställningsår får rätt till ett introduktionsår med handledning. Det krävs för att ny vårdpersonal ska trivas och vilja stanna kvar på arbetsplatsen.

Därtill behövs en yrkeslegitimation som kan säkra innehållet och kraven på arbetet som undersköterskor och skötare utför i dag. För detta krävs ett beslut på nationell nivå som måste tas omgående.

 

Jens Sjöström (S),
oppositionslandstingsråd med ansvar för personalfrågorna, Stockholms läns landsting

Anne-Li Rosengren,
facklig företrädare, Kommunal, Stockholms läns landsting