Inför sommarsemestrarna 2016 fick personalen på äldreboendet Eneberg i Norrtälje plötsligt besked om att deras två semesterperioder skulle bytas ut mot tre. Den första perioden skulle börja redan i början av juni, innan skolornas sommarlov hade startat, och den sista avslutas efter att skolorna startat igen för höstterminen. Det fanns ingen möjlighet att gå mellan de tre perioderna.

– Hela personalstyrkan blev panikslagen nästan. Vi var väldigt upprörda och oroliga, alla på sitt sätt. Sommarsemestern är den rekreation vi har och behöver för resten av året och då vill man kunna ha den tillsammans med sina nära, säger Pia Skogsfjord, undersköterska och arbetsplats- och skyddsombud.

Resultatet var att många inte tog någon semester under sommaren. De tog ut några dagar och sparade resten.

– Det gjorde att semestrarna bara fortsatte, det tog aldrig slut utan pågick hela hösten och ända fram till jul, även om det var värst i september. Konsekvensen blev att vi gick kort väldigt mycket eftersom många var borta, på semester eller på grund av sjukskrivning.

Följden blev att alla klagade, inte bara innan semestern utan även under hösten. Äldreboendets chef och biträdande chef var inte heller nöjda.

– De hade ju svårt att få in folk. Deras arbete tog heller aldrig slut och de blev störda under sina semestrar. Då kontaktade jag vår fackexpedition och frågade hur vi skulle göra eftersom vi alla var irriterade över hur det hade blivit, säger Pia Skogsfjord.

På äldreboendets alla avdelningar arbetar knappt 70 personer. Pia Skogsfjord och Anette Stjärnfelt samlade in deras åsikter och fick dem att skriva ner dem för att därefter göra en egen sammanställning. Det handlade om hur det påverkat deras välmående, hälsa, arbetstider och känslan gentemot arbetsplatsen.

– Sedan kontaktade jag fackexpeditionen igen och vi träffades och gick igenom sammanställningen. Där fick vi hjälp att formulera det ännu mer kort och slagkraftigt och sedan skickades materialet till den högsta chefen.

Därefter drog det ut på tiden. Men strax före jul kom så beskedet att Eneberg kunde återgå till två semesterperioder om de kunde komma överens om hur de skulle delas upp.

– Alla blev jättelyckliga, förstås! Nu är semesterplaneringen klar och alla är nöjda, och nu är det en helt annan stämning på arbetsplatsen. Nu kan vi ta att vi tvingas gå kort ibland för att vi vet att vi kan få vår semester tillsammans med anhöriga. Nu hoppas vi bara att vi får fortsätta så här! säger Pia Skogsfjord.

Så kan du förändra på din arbetsplats

Pias bästa tips:

1. Våga ta tag i problemet! Våga prova! Man kan bara få ett nej.
2. Få med allihop, då blir ni starka tillsammans.
3. Ta hjälp av er fackexpedition. Ring dit och be om hjälp. Om ni vet vad ni vill förändra vet de hur ni bör gå tillväga.