SVAR: Många får avslag av AFA försäkring just på grund av att man där ansett att det varit ett ”planerat lyft”.  ­Frågan är om ditt tunga lyft kan klassas som ett olycksfall eller inte. I  händelseförloppet ska finnas något i viss mån ovanligt och oförutsett eller i vissa fall ovanligt ansträngande. Alternativt onormala förhållanden, som orsakat en överansträngning. Ett vanligt lyft utan något oväntat element är alltså inget olycksfall även om du skadar dig. Men du beskriver en arbetsmiljö som inte var anpassad för arbetsuppgifterna. Rullstolen har fastnat i mattan, så att du behövt lyfta den och därmed skadat dig. Det kan då vara ett olycksfall, som dock bara går att avgöra med alla handlingar och omständigheter framför sig. Den medicinska utredningen är också viktig.

Du bör ansöka om rättshjälp hos ditt lokala fack eller din avdelning. Om rättshjälp beviljas kan du få hjälp av ett juridiskt ombud och sedan begära omprövning av AFA:s beslut inom sex månader från det att AFA tog slutlig ställning i ärendet. Missa inte denna tidsfrist. Utgår vi från att lyftet var ett olycksfall, att det går att visa att sjukskrivningen orsakades av det och att dina besvär i dag är en följd av det, kan AFA ersätta dig för exempelvis inkomstförlust och medicinsk invaliditet. 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetslokal ska vara lämplig från arbetsmiljö­synpunkt. Men din rätt till ersättning vid arbetsskada är oberoende av vad arbetsgivaren vidtagit för åtgärder.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd