SVAR: Vad som händer efter ett års halvtidsjobb och du sedan blir arbetslös beror på vad du gör utöver att jobba halvtid. Jobbar du ”bara” halvtid utan att söka a-kassa skulle din genomsnittliga arbetstid baseras på halvtidstjänsten om du blev arbetslös. Då har du bara rätt till ersättning när du jobbar mindre än halvtid. Skulle du få ett nytt halvtidsjobb har du alltså inte längre rätt till ersättning från a-kassan. Den skyddar enbart när du får gå ner i arbetstid och för att förhindra detta bör man söka ersättning direkt när man får gå ner i arbetstid.

Har du varit föräldraledig eller sjuk samtidigt som du jobbade halvtid kan man beräkna ersättningen på vad du gjorde innan dess. Om det är mer fördelaktigt beror på hur många timmar du jobbade varje månad. Jobbar du halvtid och driver eget företag på halvtid baseras din ersättning på både företaget och arbetet om du haft verksamhet i företaget mer än 24 månader och det inte är mer fördelaktigt att beräkna ersättningen på tiden du arbetade innan företaget. Normalt får du ingen a-kassa samtidigt som du har företaget kvar, men lägger du ned det får du stämpla upp till heltid om företaget och halvtidstjänsten motsvarade heltid.

Theodor Berleen Danå, ­
försäkringsspecialist på ­Kommunal