SVAR: Nej, det räcker verklig­en inte med en avvikelserapport. Det arbetsgivaren ska göra är att dels utreda vad som hänt och sedan klargöra mycket tydligt att det inte är acceptabelt med kränkande särbehandling. Lyssnar inte din kollega på detta kan det eventuellt bli aktuellt med åtgärder mot honom/henne.

Lars Fischer,
gruppchef/­ombudsman på Kommunal