SVAR: Du kan få en fast anställning om det blir en ledig tjänst hos din arbetsgivare och du söker den tjänsten. Är du vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår ditt vikariat till en fast anställning. Om du är tim­avlönad eller månadsavlön­ad beror på vem som är din arbets­givare och vilket kollektiv­avtal som gäller. Ditt lokala fack kan ge dig ett korrekt svar på denna fråga.

Annica Jansson,
ombudsman på Kommunal