Förra kongressen togs beslutet att Kommunal ska ha en central ungdomskommitté. Vad har hänt sedan dess?

– Vi har bara hunnit ha ett möte, men tanken är att vi ska vara en referensgrupp och lyfta in ungas perspektiv. Vi ska också tillsammans med avdelningarna bygga och utveckla ungdomsverksamheten. Alla avdelningar ska starta upp sin egen ungdomskommitté.

Du är också adjungerad i förbundsstyrelsen, vad innebär det?

– Jag ska lyfta ungas perspektiv. Jag deltar i mötena, men har inte rösträtt. Än så länge har jag bara varit med på ett möte. Jag var nervös innan för jag trodde att det skulle vara väldigt formellt, men det kändes ändå öppet, jag vågade fråga saker.

Varför är det viktigt att satsa på unga i Kommunal?

– Vi måste krossa åldershierarkin som varit i vår förening, att man ska vänta på sin tur. Alla aktiva har ett stort ansvar för att släppa in nya unga medlemmar. Det känns som att det börjar hända grejer nu, det är väldigt positivt.