De två sista dagarna i maj samlas 188 ombud från Kommunal för förbundsmöte i Upplands Väsby utanför Stockholm. Fackförbundet håller kongress vart tredje år och under åren däremellan hålls istället förbundsmöte.

Fokus för dagarna är bland annat förnyelse och förändring. Bland annat kommer en paneldebatt med deltagare från Kommunal, Unionen, Handels och Vision att hållas.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin öppnade mötet i ett inledningstal. Han sade bland annat:

– Vi befinner oss i en intensiv och utmanande tid för Kommunal. I mina möten och kontakter med medlemmar, i mina besök på sektioner och avdelningar i hela landet möter jag en stark vilja, ett ofta gott självförtroende – och höga förväntningar. Förväntningar på att Kommunal ska förändras. Jag tar det som en utmaning – till mig, till hela Kommunal men framförallt till alla vi som är förtroendevalda. Vi har ett gemensamt ansvar att leverera på de förväntningar och förhoppningar som medlemmarna uttrycker.

Tobias Baudin sade också att 2016 var ”ett helt galet år” då ”Kommunal var Sveriges mest utskällda organisation”. Baudin lyfte fram att förbundet trots motvinden lyckades få igenom en ”unik extra satsning för undersköterskorna”.

– När vi kan nå sådana framgångar i stark motvind, vad kan vi då inte lyckas med om vi arbetar tillsammans i medvind? sade Tobias Baudin.

Senare under dagen kommer en paneldebatt att äga rum där förändring också kommer att vara en röd tråd. Det är förstås ingen slump att exempelvis Unionens ordförande Martin Linder är inbjuden till panelen. Unionen har också erfarenheter av att göra en större förändringsresa efter att de två förbunden HTF och SIF gick ihop och bildade fackförbundsjätten. Det blev en skakig resa i början med uppsägningar och omorganisationer, men efter en tuff start vände det genom att förbundet satte tydliga mål.  Unionen siktade då på att bli 600 000 medlemmar och många var de olyckskorpar som kraxade om att det var ett mål som var omöjligt att nå.

Mot alla odds lyckades dock förbundet med detta genom en förändringsresa som gjordes av alla anställda och förtroendevalda tillsammans. Tydliga mål sattes upp och alla fick vara med i att tänka på hur just de kunde bidra till att uppnå målen. En reklamkampanj med hjältar togs också fram. I början var det nog många som skrattade åt kampanjen eftersom det var ett helt nytt sätt att kommunicera för ett fackförbund, men ganska snart fanns det inte en svensk som inte kände till Unionen.

Efter förra årets avslöjanden i tidningen Aftonbladet försöker Kommunal nu blicka framåt. Tobias Baudin lyfte också i sitt inledningstal tre utmaningar för förbundet. Han menar att medlemsnyttan måste öka, att förbundet behöver växa och få en högre organisationsgrad och att Kommunal måste bli en starkare aktör i samhällsdebatten.

Förbundet är redan igång med en hel del av detta. Sedan en tid tillbaka pågår en kampanj med att försöka värva fler nya medlemmar, bland annat genom att bjuda medlemmarna på de första tre månaderna. Tuppen har blivit Kommunals motsvarighet till Unionens hjältekampanj och nu återstår att se om förbundet både lyckas växa och återfå förtroendet hos allmänheten.  Tobias Baudin sade i sitt tal:

– När det gäller allmänhetens förtroende kan man säga att vi har lämnat källaren och börjat närma oss entréplan, från minus 19 till minus 8 i Sifos anseendemätning.

Här finns alltså en del kvar att göra, men att Kommunal är öppet för att förändras och lyssnar på medlemmarna är bra och underlättar denna utveckling.