Den 18 maj är det Förskolans dag. Dagen firas för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. Trots att vi har mycket att vara stolta över finns en del som kan förbättras. Vår utbyggda barnomsorg är en viktig del i att kvinnor och män kan leva mer jämställt än förut. Det är dessutom en fråga om klass. Arbetare har oftare mindre flexibla arbetstider och därför inte möjlighet att enbart ha barnen ett få tal timmar på förskolan eller fritids. Därför är fri tillgång till barnomsorg för alla en otroligt fin och viktig del av samhället. 

För att barnskötare, kockar och annan personal ska kunna fortsätta utföra ett fantastiskt jobb krävs det att fler lockas till arbetet. 

Personalbristen inom barnomsorg är stor och till följd av det växer barngrupperna. Det leder till stressad personal och stressade barn. Föräldrakooperativ är något som presenterats som ett alternativ till stora barngrupper med stressad personal. Problemet med kooperativen är att de kan ha väldigt exkluderande regler för arbetare. Tidig hämtning och stängt många veckor under sommarlovet förutsätter att man har korta arbetsdagar och möjlighet att ta ut många semesterveckor samtidigt. Något som är långt ifrån självklart. Barnomsorgen ska vara till för alla, inte ett fåtal som har pengar, tid och rätt förutsättningar. 

Kommunalarbetare anställda inom barnomsorgen gör trots ibland svåra arbetsförhållanden ett hästjobb. Det är till dem vi lämnar det värdefullaste vi har varje morgon och litar på att de har barnets bästa i fokus. Det är viktigt att komma ihåg att många verksamheter i dag går runt på just människors engagemang och intresse för arbetet. Därför måste löner och personaltäthet gå upp, för att fler ska orka. Barnskötare är många barns första kontakt med vuxna utanför hemmet, något som formar en för resten av livet. Personalen förtjänar att kunna utföra sitt arbete utan stress och press, utan nedskärningar och en känsla av otillräcklighet. Man säger alltid att om föräldrarna är glada så är barnen glada. Detsamma borde gälla personal på förskolor – glad personal är lika med välutvecklade och stressfria barn. Så att de kan växa upp och bli vettiga och bra vuxna.

Om skribenten

Amra Bajric går en utbildning för progressiva ledarskribenter anordnad av Campus Bommersvik och Aftonbladets ledarskribentutbildning. Under två veckor praktiserar hon på Kommunalarbetaren.
Amra Bajric arbetar som bibliotekarie, har en examen i American Studies från Nederländerna och är frilansskribent och debattör.