Kommunalarbetaren har skrivit om hur flera yrkesgrupper inom vården fått ett lönelyft men krisen inom vården och barnomsorgen med brist på personal, hög arbetsbelastning och stress försvinner inte med en löneökning. Det krävs mer utbildad och kompetent personal. Det krävs också att antalet vikarier som täcker upp sjukskrivningar som lämnar luckor i schemat minskar. Varje ny vikarie är en belastning för de anställda. Det kräver både energi och tid att lära upp någon för att sedan börja om så fort den blivit självgående.

Det går inte att prioritera bort stress i ett arbete som kräver alltmer. Varje bortprioritering för den egna hälsan blir en extra arbetsuppgift för kollegorna. Vårdpersonalen ställs inför att antigen vara helt självuppoffrande eller själviska. Under 2003 sjönk sjukskrivningarna för psykisk ohälsa för att långtidssjuka förtidspensionerades. Vårdpersonalen blev så sjuka att de aldrig kan arbeta mer. Ingenting har egentligen blivit bättre. Lösningen kan inte vara att vi sliter ut engagerade, hårt arbetande människor och ersätter dem med någon yngre. Därför är det viktigt att löneökningar följs upp med fler säkra anställningar. Sjukskrivningarna som uppstår av för hög arbetsbelastning under långa perioder är inte något vi kan köpa oss fria från. Priset för en underbemannad och dåligt fungerande sjukvård är inte något vi kan mäta i kronor och ören. Det vi däremot kan se och har möjlighet att förbättra är att skapa förutsättningar så att fler orkar längre inom yrken som är stommen i vårt samhälle. Tillgänglig sjukvård och barnomsorg är något att vara tacksam för men också att värna om. Därför behöver vi skapa arbetsförhållanden där personalen i dessa yrken kan känna att de är uppskattade och orkar ett helt yrkesliv.

Om arbetsgivare, facket och samhället i helhet prioriterar kvinnors arbetsförhållanden inom lågavlönade yrken så sänder det en signal till framtida generationer. Unga söker sig idag inte till utbildningar inom vårdyrken i lika stor utsträckning. Oron kring att komma in i arbetslivet med dålig lön och dåliga villkor avskräcker många. Det gör att arbetsbelastningen för dagens redan underbemannade vårdpersonal ökar. Lön och fler anställningar hänger ihop.

Om skribenten

Amra Bajric går en utbildning för progressiva ledarskribenter anordnad av Campus Bommersvik och Aftonbladets ledarskribentutbildning. Under två veckor praktiserar hon på Kommunalarbetaren.
Amra Bajric arbetar som bibliotekarie, har en examen i American Studies från Nederländerna och är frilansskribent och debattör.