– Vi har många grupper som jobbar obekväm arbetstid:  kökspersonal, servicepersonal, skötare, undersköterskor med flera. Det är många grupper som berörs och det här känns som ett slag under bältet, säger undersköterskan Jenny Sjöström, som sitter i sektionsstyrelsen för Kommunals sjukvårdssektion i region Kronoberg.

Den röd-gröna politiska majoriteten i regionen motiverar satsningen med att man måste bli oberoende av hyrpersonal.

– Vi är i ett läge där vi verkligen måste bli oberoende av hyrpersonal för det handlar om patientsäkerhet och arbetsmiljö. Klarar vi inte det är jag rädd att hela hälso- och sjukvården faller samman, säger Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Regionen har infört något man kallar bonussystem för sjuksköterskor. Det innebär bland annat att ob-ersättningen blir högre för sjuksköterskor.

Sedan tidigare har liknande system införts i Region Östergötland och Region Örebro län.

Precis som i Östergötland och Örebro protesterar Kommunal. Man har samlat in namn och ska uppvakta politikerna inom kort.

– Ska regionen bli en attraktiv arbetsgivare måste man jobba mer långsiktigt med arbetsmiljöfrågorna. Det finns en risk att även våra grupper börjar se sig om efter andra jobb, säger undersköterskan Jenny Sjöström.

Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson säger att hon förstår att Kommunal reagerar, men att man inte har något val.

Är det bara sjuksköterskor som behövs för att vården ska fungera?

– Nej vi har gjort många satsningar också på undersköterskor. Men just den här satsningen som handlar om oberoende av hyrpersonal har vi riktat mot sjuksköterskor och läkare för det är där vi har de största problemen, säger hon.