– Det blir mycket problematiskt om arbetsgivare lokalt snickrar ihop sina egna utbildningar, säger Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal.

Yrkesgruppen vårdbiträde försvann för länge sedan från sjukvården. Men nu gör vårdbiträdena gör ny entré i landstinget i Västsverige. Sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla har startat en fyraveckorskurs för att utbilda vårdbiträden som kan täcka upp i sommar.

Kommunal, som tillsammans med arbetsgivarna inom vårdsektorn driver att vårdbiträde ska bli ett yrke som kräver utbildning, anser att utbildningen är för kort. I förra veckan fattade Vård- och omsorgscollege beslut om en vårdbiträdesutbildning som motsvarar cirka nio månaders studier. Kurser som ingår är bland annat psykiatri och hälsopedagogik. Även de privata vårdgivarna ställer sig bakom konceptet.

– Det som är hela styrkan i avsiktsförklaringen är att fylla vårdbiträde med ett formellt utbildningsinnehåll. Om arbetsgivare lokalt börjat definiera yrket utifrån en utbildning som räcker i fyra veckor så har vi ett problem, säger Emma Ölmebäck.

Syftet med parternas föreslagna vårdbiträdesutbildning är att den ska vara nationell och lika i hela landet. Kurserna finns redan i dag att läsa på Komvux, men utbildningsprogrammet är inte på plats än. Planen är att vårdbiträdesutbildningen också ska bli en del av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar, men det måste upphandlas först.

Är det inte tills vidare bättre med någon utbildning än ingen alls?

– Det viktiga är att arbetsgivaren har en plan för hur man ska vidareutbilda de personer man nu tar in i sommar för de får inte en utbildning som motsvarar vårdbiträdesnivå, säger Emma Ölmebäck.

Fakta

Kurser som ingår i den vårdbiträdes-utbildning som parterna beslutat om:

Vård och omsorg 1
• Medicin 1
• Psykologi 1
• Psykiatri 1
• Specialpedagogik 1
• Hälsopedagogik
• Etik och människans livsvillkor.
• (Yrkessvenska)

Kursen omfattar 800 gymnasiepoäng, ungefär hälften av en undersköterskeutbildning.

Källa :Kommunal