För ett tag sedan var KA på Fackförbundspressens dag. Där delades flera priser ut. Bland annat fick tidningen Dagens Arbetes reporter Ellinor Torp ta emot pris för bästa berättande text för sitt reportage om Gustaf Seppelin Solli som överlevde en fruktansvärd arbetsplatsolycka. Han och hans kollega skulle rengöra en kalkugn då frätande kalk plötsligt strömmade ut. Gustaf brännskadades svårt och hans kollega Johan Löfroth dog senare av sina skador. Den vinnande texten handlar om Gustafs liv efter olyckan där han åker runt och föreläser, allt för att fler arbetsplatser ska bli medvetna av vikten av förebyggande arbetsmiljöarbete.

Journalistik som denna är viktig. Den pekar på att det fortfarande finns mycket övrigt att önska när det gäller arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser runtom i landet. För trots strävan efter en nollvision, omkom under förra året 45 personer i arbetsplatsolyckor. Flera av dessa personer arbetade inom kommunalaryrken. Tre av dem var brandmän som förolyckades när de arbetade med räddningstjänstarbete i samband med trafikolyckor, vilket KA tidigare skrivit om.

De andra som dog på jobbet förra året var städare och lantarbetare som omkom när de blev påkörda av traktorer. Utöver dessa personer förolyckades också en personlig assistent i en trafikolycka.

I många av de yrken där kommunalare jobbar finns risker av olika slag. Ensamarbete och stress är exempel på faktorer som kan leda till olyckor på en arbetsplats. Det måste också finnas tid för återhämtning mellan arbetspassen. Andra risker är en farlig miljö, som exempelvis den brandmän arbetar i vid en olycksplats.

Men risker kan också handla om våldsamma och hotfulla brukare och anhöriga. Den psykiska press detta innebär behöver diskuteras mer.

I slutet på april högtidlighölls Workers Memorial Day, för att hedra de människor som förolyckats på jobbet världen över. Det är en viktig dag och en påminnelse om att arbetsgivare och anställda världen runt måste fortsätta arbeta för att se till att ingen ska dö på jobbet. Ingen ska behöva uppleva det Gustaf och Johan var med om.

Illustration: Magnus Bard