Det var för fyra år sedan som hemtjänstgruppen i Trollhättans centrum satte i gång ett arbete om värdegrunden. Det kan låta som ett abstrakt och tråkigt jobb, men i verkligheten hjälpte det dem att förklara för chefer och politiker hur de vill jobba.

– Det känns som om våra chefer tar oss på allvar nu, säger undersköterskan Suzanne Lindquist Plym som jobbar i hemtjänstgruppen.

Arbetet började med att hela hemtjänstgruppen pratade om värdegrunden på APT-träffar som de hade tillsammans med två forskare från Högskolan Väst.

De diskuterade frågor som: vad som är viktigt i hur de bemöter sina brukare och vad brukarna förväntar sig av dem? De gick igenom begrepp som självbestämmande, meningsfullhet, individanpassning och gott bemötande och kokade ned dem till vad det är när de möter brukarna varje dag.

– Det kan ju handla om hur någon vill ha handlat, hur vi ska städa eller bädda en säng, säger Suzanne.

Frida Andersson.
Frida Andersson.

– Från början visste vi inte att vi skulle skriva en rapport om det här också, säger vårdbiträdet Frida Andersson som också jobbade på Centrumgruppen.

Men en rapport blev det. En som all hemtjänstpersonal i gruppen under handledning av forskarna samlat material till och sedan skrivit och redigerat.

En viktig del var att intervjua brukarna om hur de ville att hemtjänsten ska fungera.

– Att få träffa samma personal var viktigt för alla. Så vi förstod snabbt att vi måste få till en bra kontinuitet för att kunna arbeta på ett bra sätt, säger Frida Andersson.

En av vinsterna med rapportarbetet var just det, att alla började sträva efter bättre kontinuitet. Från chefer och planerare till personalen som möter brukarna.

– Vi som jobbar ute har försökt jobba så länge, men nu har vi fått med alla. Planeraren försöker så gott det går att lägga schemat så att jag får ”mina” brukare, säger Suzanne Lindquist Plym.

Ryktet om deras sätt att arbeta har spritt sig i regionen.

– Det har kommit flera hemtjänstgrupper för att se hur vi arbetar, säger hon.

Arbetet med den här rapporten tog tre–fyra år och innebar mycket jobb, skulle ni ställa upp om ni fick möjlighet att skriva en ny rapport?

– Ja, det tror jag att alla skulle ställa upp på. Det var mycket jobb, men vi fick tid till det och det har gett så mycket, säger Suzanne Lindquist Plym.