Hemtjänst upphandlas i Stockholm via lagen om valfrihetssystem (LOV).

I dag ställs inga krav på villkoren för hemtjänstpersonalen hos utförarna. Nuvarande avtal sägs upp med sex månaders uppsägningstid.

I debattinlägget skriver Clara Lindblom att från och med den 1 maj ställs fyra krav när hemtjänst ska upphandlas:

1. Lön, arbetstider och semester i nivå med kollektivavtalet.

2. Tjänstepension.

3. Fasta anställningar på heltid ska vara norm.

4. Fullt ansvar för att eventuella underentreprenörer följer dessa krav vad gäller personalens villkor.

Dessutom ställs krav om ökad personalkontinuitet så att de äldre oftare träffar samma personer från hemtjänsten, arbetskläder, omklädningsrum för personalen samt skriftliga rutiner för att uppmärksamma äldre som utsätts för våld i nära relationer.