Enligt ett pressmeddelande från kommunen vill man slå ihop det boende som Vardaga drivit med det kommunala boendet intill, till ett helt nytt demensboende.

”Det särskilda boendet ska utveckla en avdelning eller avdelningar, som är särskilt anpassade för medborgare med demens, som är mycket oroliga och utåtagerande, skriver kommunen”.

KA har tidigare rapporterat om alla turer för äldreboendet på Skogsbruksvägen.

Boendet ingick i en studie där privat och kommunal äldreomsorg jämfördes och lyftes fram som ett gott exempel på privatiserad äldreomsorg. Men när studien var över försämrades arbetsmiljön och flera valde att sluta. Det ledde till att Arbetsmiljöverket synade boendet och krävde förbättringar. I vintras drogs hotet om vite från verket tillbaka sedan Vardaga gjort flera åtgärder för att för att förbättra arbetsmiljön. Och så sent som i mars föreslog tjänstemännen i Östersunds kommun att Vardaga skulle få förlängt kontrakt till 2020.

Men nu har alltså den röd-gröna majoriteten i vård- och omsorgsnämnden kört över tjänstemännen och beslutat återta boendet i egen regi från och med den 1 maj 2018.

Inför beslutet hade nämnden fått anonyma brev om att förhållandena på Skogsbruksvägen inte alls hade blivit bättre, skriver Östersunds-Posten.

– Det har spelat in, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Mona Modin Tjudin (S) till tidningen.

Kommunalarbetaren har sökt både henne och företrädare för Kommunal, för kommentarer men utan framgång hittills.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY 2.0 via Flickr.