Claes Jansson, som är chef för enheten för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, menar att det finns en del bra förslag i det som utredaren Ingrid Petersson nu presenterar.

– Kommunals medlemmar har lidit ganska mycket av psykisk ohälsa. Där föreslås ett förtydligande av vad som redan gäller. Det är väldigt bra förtydliganden som gör det mycket lättare för oss som driver sådana här ärenden. Vi tycker att Försäkringskassan ofta har tolkat de här reglerna fel, nu blir det tydligare hur de ska tolkas, säger han.

Claes Jansson tror att fackets medlemmar i dessa fall kan ha en större chans att få rätt till arbetsskadeförsäkring, om utredarens betänkande klubbas av riksdagen.

Något han saknar i betänkandet är en tydlig kortare tidsgräns för när man ska kunna få sin skada prövad som arbetsskada.

– Men det skulle innebära kostnader.

Arbetsskador som framkallas av smitta ska inte längre regleras särskilt, utan nu bedömas precis som övriga arbetsskador. Detta kan ha betydelse för kommunalare som exempelvis smittats i sitt arbete som barnskötare, menar Claes Jansson.

– Kan man visa att jag har blivit smittad på jobbet, så ska man kunna få det godkänt som arbetsskada. Det som har varit mest aktuellt är barnskötare som drabbats av TBC. Det kommer fortfarande bli svårt att bevisa var man blivit smittad, men i många fall kan man härleda det till att man haft arbetskamrater eller barn som burit på TBC-smitta.

Utredare Ingrid Petersson föreslår också en ny sorts rehabiliteringspenning, som ska kunna betalas ut under max 12 månader. Något som sägs göra det enklare för kvinnor att få rätt till ersättning.

– Den kommer få en ytterst marginell betydelse, eftersom kravet är att man först ska ha fått rehabiliteringspenning beviljad enligt sjukförsäkringsreglerna, det är det väldigt få personer som får i dag.