Det var i december 2014 som vårdbiträdet Sara blev uppringd av hemtjänstföretag­et Anita Care i Täby utanför Stockholm som undrade om hon ville börja arbeta hos dem. Hon hade varit deltidsarbetslös en längre tid och därför hade företaget rätt till nystarts­bidrag för henne. Det är en statlig lönesubvention som arbetsgivare får om de anställer någon som har varit arbetslös en längre period. Bidraget kan finansiera så mycket som halva lönen. Enligt Sara var Anita Care väldigt måna om att hon hade rätt till nystartsbidrag när hon skulle börja.

Sara fick snart problem på sin nya arbetsplats. Trots att hon arbetade mer än någonsin tjänade hon mindre än när hon arbetat halvtid, eftersom företaget inte betalade för restiden mellan kunderna. 

–  De betalade bara för tiden hos kund­en. Jag kunde jobba 12 dagar i sträck, och hade pass från 7–22. Ibland jobbade jag 210 timmar i månaden, det går inte när man har familj, säger Sara.

Att jobba så långa pass flera dagar i sträck strider mot arbetstidslagen. 

Sara berättar även om hur hon gick en obligatorisk heldagsutbildning i städning utan att få betalt.

När hon berättade för sin handläggare på Arbetsförmedlingen om bristerna sa han att han inte kunde hjälpa henne. 

 

LÄS OCKSÅ: Vd:n tillbakavisar kritiken

 

I slutet av 2015 tog Sara kontakt med Kommunal för att få hjälp.

–  Hon har bara fått betalt för loggad tid, trots att hon börjat arbeta på morgonen och slutat på kvällen. Vi hävdar att hon då har stått till arbetsgivarens förfogande hela dagen, säger Elisabeth Antfolk, regionalt fackligt ombud på sektion Mitt i Stockholm.

KA har varit i kontakt med flera före detta anställda som vittnar om att man inte fick betalt för restid, att det gjordes felaktiga löneutbetalningar och att anställda arbetade mer än lagen tillåter. 

”Vi har ett elektroniskt tidsregistreringssystem och där kunde man se att det var flera som hade jobbat mer än tillåtet antalet dagar i sträck.”

Anita care har avtal med Stockholm, Täby och Vallentuna om att bedriva hemtjänst. Fram till och med i slutet på december förra året hade de även avtal med Solna stad. Då sade kommunen upp avtal­et. Anledningen var bland annat att Anita Care brutit mot arbetstidslagen.

–  Vi har ett elektroniskt tidsregistreringssystem och där kunde man se att det var flera som hade jobbat mer än tillåtet antalet dagar i sträck och i vissa fall var det fråga om för kort dygnsvila, säger Per Eriksson, utredare på Solna stad.

Som mest har anställda arbetat 57 ­dagar i sträck.

Företaget har även brutit mot kontrakt­et med Solna genom att nyanställa personal utan omvårdnadsutbildning. Dessutom följde Anita Care inte reglerna för tidsregistrering och rapporterade manuellt efter besök hos kund i stället för på plats, trots upprepade varningar från kommunen. 


Arbets-förmedlingen och Anita Care ligger i samma hus i Täby.
Foto: Madeleine Andersson

Anita care har sedan januari 2015 fått i genomsnitt nio procent av lönekostnaderna betalade av nystartsbidrag från Arbetsförmedlingen. Det finns en detalj som fått Kommunals företrädare att höja på ögonbrynen – företagets vd Farhad Abdi arbetar till vardags på Arbetsförmedlingen. Han är utredare på huvudkontoret och skriver bland annat utredningar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

KA har varit i kontakt med den arbetsförmedlare som godkände nystartsbidrag för Sara och som hon upplevde inte lyssnade när hon berättade om bristerna. Arbetsförmedlaren säger att han inte har möjlighet att vidta några åtgärder enbart vid enstaka klagomål mot företag. Han hade ingen aning om att Anita Cares vd arbetar på Arbetsförmedlingen. Men nu när han vet om det så tycker han att det känns fel.

Statligt anställda omfattas av särskilt hårda regler för så kallade bisysslor, alltså sådant man gör vid sidan av arbetet. De får inte röra sig inom samma område som det myndigheten man arbetar på sysslar med, och det får inte riskera att skada förtroendet för myndigheten. Om bisysslan är något man tjänar pengar på är risken större för att det ska anses vara en förtroendeskadlig bisyssla.

Farhad Abdi har anmält sin hemtjänstverksamhet som bisyssla till sin arbets­givare. Men vad säger Arbetsförmedlingen om att en anställd tjänsteman driver ett hemtjänstföretag som använder sig av nystartsbidrag – som beviljas av kolleger på samma myndighet? Ett hemtjänstföretag som dessutom brutit mot arbetstidslagen och fått kritik från facket?

”Eftersom du nosat upp detta sätter det naturligtvis våra ögon på det. Jag menar att vi måste titta på det igen.”

Tomas Wolf är personalstrategisk chef på Arbetsförmedlingen. Han säger att han inte vet hur omständigheterna såg ut när Anita Care godkändes som bisyssla för Farhad Abdi. Men att som anställd driva ett företag som tar emot bidrag från ­Arbetsförmedlingen skulle kunna bedömas som förtroendeskadlig bisyssla.

–  Vi ska vara myndighetsutövare, där man inte har anledning att misstänka att beslut fattas på felaktiga grunder. Vi ska hålla oss borta från gråzoner och risker för yttre påverkan. Det sammantaget gör att det finns en komplicerande faktor om vi som myndighet betalar ut bidrag till före­tag där medarbetare har ett bestämmande inflytande, säger Tomas Wolf.

Men det är inte ett solklart förbud mot att som anställd driva ett företag som får bidrag av Arbetsförmedlingen?

–  Det är inte ett absolut självklart nej. Däremot är det så att den faktorn väger väldigt tungt. 

Tomas Wolf säger att när en bisyssla bedöms, är det situationen just då som man tittar på. Det finns inga rutiner för att regelbundet hålla koll på att godkända bisysslor fortfarande är godkända. Men nu ska Arbetsförmedlingen granska om Farhad Abdi kan fortsätta att kombinera sitt arbete på Arbetsförmedlingen med att driva Anita Care, eller om det rör sig om en förtroendeskadlig bisyssla. 

–  Eftersom du nosat upp detta ­sätter­ det naturligtvis våra ögon på det. Jag menar att vi måste titta på det igen. Vi kommer att göra en bedömning efter nuläget, säger Tomas Wolf. 

Fotnot: Sara heter egentligen något annat.

 

Illustration: Sofie Marklund

Nystartsbidrag

Nystartsbidrag är ett anställningsstöd som ges till företag som anställer en person som har varit arbetslös i mer än ett år, eller sex månader om personen är under 25. Hur stort stödet blir beror på hur -gammal personen som anställs är och hur länge den har varit arbetslös.
● När Arbetsförmedlingen ska fatta beslut om ett företag ska få stöd för nystartsjobb gör de en arbetsgivarkontroll. Då kontrolleras att företaget är registrerat som arbetsgivare, att det betalar in skatter och avgifter enligt reglerna och att det inte finns betydande betalningsanmärkningar.
● Dessutom ställs krav på att företaget betalar ut kollektivavtalsenliga löner, och från den 1 februari i år även att försäkringar betalas ut och att villkoren följer kollektivavtalet.
● Att bryta mot arbetstidslagen är inte ett skäl för att ett företag inte ska få nystartsbidrag.

Fler brister hos Anita Care

I Stockholms stads verksamhetsuppföljning för 2016 framgår att företaget inte når upp till stadens utbildningskrav. Anita Care hade endast 33 procent utbildad personal, medan kravet är minst 50 procent.
● Anita Care överfakturerade Täby kommun eftersom man utfört mer tid än det som var biståndsbedömt. Företaget tvingades betala tillbaka pengarna men har fortfarande kontrakt med kommunen.