SVAR: Du har drabbats av en sakskada när du arbetade och det är brukaren som vållat din skada. Utgångspunkten då är att den som vållat skadan ska ersätta den skadelidande. Om den vållande är försäkrad får han eller hon ta sin försäkring i anspråk. Har den vållande avlidit kan krav ställas mot dödsboet. 

Om händelsen som ledde till att dina glasögon förstördes också orsakade arbetsoförmåga för din del, hade du kunnat vända dig till AFA för att få ersättning för dina förstörda glasögon ur Trygghetsförsäkring för arbetsskada. Slutligen vill jag nämna att det finns en bestämmelse i kollektivavtalet (AB16) om att arbetstagare som drabbas av skada orsakad av tredje man är skyldig att anmäla detta till arbetsgivaren och att, om arbetsgivaren kräver det, bevaka sin rätt till ersättning från tredje man. Om arbets­givaren ställer ett sådant krav har arbetstagaren i sin tur rätt att överlämna åt arbets­givaren att föra arbets­tagarens talan om ersättning från tredje man. 

Annett Olofsson,
jurist på ­LO-TCO Rättsskydd