Det lokala avtalet mellan Kommunal och nöjesparken Liseberg har sedan årsskiftet inneburit att sju personer fått tillsvidareanställning. De har tidigare varit säsongsanställda eller haft allmänna visstidsanställningar.

Thomas Sjöstrand, vice vd för Liseberg, säger att fler kommer att få fast anställning.

– På sikt kommer vi att anställa 30-40 personer på den här anställningsformen, säger han.

Louise Davidson är mycket nöjd med att ha fått fast jobb på heltid. Hon har jobbat på Liseberg sedan 2004 på olika tillfälliga anställningar.

– I praktiken har jag varit här hela året sedan 2012, säger Louise Davidson.

Hon är 30 år och känner att Lisebergsanställningen gör att hon nu kan planera sitt liv bättre.

– Jag kan lättare få banklån och känner tryggheten att kunna fundera på att bilda familj i framtiden.

Kommunals sektionsordförande Anders Ingemarsson säger att Kommunal ville ha detta avtal för att ge fler medlemmar möjlighet till fasta anställningar.

– Det har bara varit möjligt genom att arbetsgivaren får större flexibilitet att lägga ut arbetstimmarna under säsongen.

I det centrala avtalet för Liseberg mellan Kommunal och Arbetsgivaralliansen sägs att en heltid aldrig får innebära mindre än 30 timmars arbete i veckan.

Med det lokala avtalet kan vissa veckor vara helt arbetsbefriade, och att andra veckor får personalen jobba upp till 48 timmar.

Den genomsnittliga veckoarbetstiden under sex månader ska motsvara sysselsättningsgraden enligt anställningskontraktet, för en heltid 38.15 timmar eller 40 timmar i veckan.

Lönen blir densamma vare sig den anställde arbetar 0 eller 48 timmar i veckan.

Arbetstiden läggs ut i ett schema som gäller för ett halvår i taget. Möjlighet att ändra i schemat kan göras med 14 dagars varsel, men den anställde är inte skyldig att hoppa in och arbeta på tid som enligt schemat är ledig tid.

Det finns möjlighet till övertid enligt det lokala avtalet. Men fack och arbetsgivare har olika tolkning av vad som krävs för att få den ersättningen.

Thomas Sjöstrand säger att det kan bli övertid om någon arbetar mer än 48 timmar under en vecka.

Anders Ingemarsson anser att det blir övertid om någon arbetar mer än vad som gäller enligt sysselsättningsgraden.

– Om någon som ska arbeta 38 timmar och 15 minuter i veckan istället arbetar mer så är det övertid, fortsätter han.

Anders Ingemarsson menar att tolkningen av vad som är övertid måste lösas framöver mellan parterna.

– Det kan bli en svår fråga. Men jag hoppas att vi ska komma överens. Vi har bra relation med Thomas Sjöstrand.

Och Thomas Sjöstrand låter minst lika nöjd med avtalet som Kommunal och Louise Davidson.

­– Vår park har numera öppet nästan året runt. Vi har till exempel aktiviteter under Halloween och har julbord. Då vill vi gärna kunna behålla vår kompetenta och duktiga personal. Det känns bra att kunna erbjuda dem fast anställning med det flexibla avtal vi har träffat med Kommunal, säger han.

Thomas Sjöstrand tycker att det är bra att personalen nu också kommer in i samhället och med fast jobb kan teckna hyresavtal, ta banklån och göra annat där fast inkomst är ett villkor.

Anders Ingemarsson berättar att avtalet inte bara är bra för medlemmarna som får chans till ett tryggare liv.

– Det har också stärkt Kommunal. Sedan avtalet träffades har vi rekryterat fler medlemmar. Och fler är på gång, som tidigare inte ville vara med när de var säsongsanställda. Nu är de väldigt positiva till Kommunal, säger han.