Vi åkte till Universitetssjukhuset i Örebro. Här räknades alla grupper med undersköt­erskeutbildning eller motsvarande in i undersköterskesatsningen, även skötare. Därmed kom några av dem också upp i de allra högsta lönepåslagen efter det senaste avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, de som arbetsgiv­aren valde ut för att de ansåg att de hade en särskild spetskompetens. 

Sju av tio av Kommunals sektioner och förhandlingsorganisationer med undersköterskor har svarat att arbetsgivaren genomfört spetskompetenssatsningen.

 

Vi träffar tre av skötarna, som tillhör gruppen där potten eller löneutrymmet blev 1 680 kronor i genomsnitt.

De blev ganska överraskade när de fick besked om sina nya löner.

– Jag blev väldigt förvånad. Det här var en löneökning som märktes. Nu kändes det som ett avstamp, säger Mats Sjöqvist, som jobbar på den psykiatriska avdelningen på sjukhuset.

Vet ni varför ni valdes ut och ansågs ha spetskompetens?

– Man kan bara gissa, säger Lotta Fors­lund som jobbat på psykakuten i Örebro sen 1980.

Det de tror att arbetsgivaren har premierat är ansvar för bemanning samt samverkansprojekt.

 

LÄS OCKSÅ: Pottpengar går till höjda lägstalöner

 

I KA:s enkät har fackliga företrädare i 18 av 21 landsting/regioner svarat. I tre av dessa fick endast de med titeln undersköt­erska del av undersköterskesatsningen. 

– Det är jättekonstigt att man undantar skötare på vissa ställen. Utbildningen och arbetsuppgifterna är snarlika, säger Lotta Forslund. 

Allra högst upp i en av sjukhusets byggnader är utsikten vidunderlig. Soliga dag­ar som denna kan Kommunals sektionsordförande, Ann Kristin Sjöström, se ända bort till Kilsbergen när hon ser ut genom fönstret från sitt kontor. Hon förklarar att arbetsgivaren ensidigt plockade ut den gruppen på 25 procent med undersköt­erskeutbildning som de ansåg skulle generera det högsta löneutrymmet på 1 680 kronor. Och det har endast i undantagsfall lett till negativa rektioner från medlemmarna, enligt Ann-Kristin Sjöström.

– Det är viktigt att det finns klara och tydliga lönekriterier på arbetsplatsen. Där cheferna inte har varit tydliga med sina kriterier, där har det varit problem.

”Det är klart att den som gör något utöver det vanliga ska premieras lönemässigt.”

KA har talat med medlemmar och fackliga företrädare som säger att löneskillnaderna nu ökar för mycket, i och med spetskompetensdelen i avtalet. 61 procent svarar att löneskillnaderna i undersköt­erskekollektivet nu ökar. Vi bad också de fackliga företrädarna att ange hur stora skillnaderna är efter den senaste lönerevisionen. En sektion uppger att det nu skiljer nästan 14 000 kronor i lön mellan den högst och lägst betalda undersköterskan bland medlemmarna.

Skötarna i Örebro är osäkra på vad de tycker om de ökande skillnaderna.

– Det började öka den dagen individuella löner infördes egentligen, säger Agneta Larsson, som är Lotta Forslunds kollega på psykakuten.

– Det är klart att den som gör något utöver det vanliga ska premieras lönemässigt, säger Mats Sjöqvist.

Hur det slutar i årets lokala löneförhandlingar återstår att se. Kommunal har yrkat på att alla yrkesgrupper med undersköterskeutbildning ska räknas in i undersköterskesatsningen (180 kronor extra) även i år.

– Det skulle vara väldigt konstigt om vi räknas ett år men inte det andra, säger Lotta Forslund.

 

Är det okej att löneskillnaderna ökar?

 

Kristina Ahl.

Kristina Ahl,
undersköterska, neurologavdelningen,
Universitetssjukhuset i Örebro:

– Det är okej att det är lite löneskillnad. Jag tillhör dem som jobbat länge. Min löne­utveckling har varit katastrofal. Efter 45 år har jag 25 775 spänn i månaden. Jag tycker nog det kan vara lite differens på lönerna.

 

Denita Fejzagic.

Denita Fejzagic, 
undersköterska, kirurgen,
Universitetssjukhuset i Örebro:

– Det tycker jag är okej. Men det kommer nyanställda som får högre lön än jag som jobbat i sex–sju år. Det känns sådär, vi ska ju lära upp dem som kommer. Men har man en extra uppgift på sin arbetsplats tycker jag det ska ge högre lön. Hur mycket vet jag inte.

 

Renée Lindberg.

Renée Lindberg,
undersköterska, kirurgen,
Universitetssjukhuset i Örebro:

– Det beror ju på vad man har gjort för att få den här löneökningen. Jag som har jobbat i 40 år, det är ju skandal vad man har i lön. De tre sista åren har löneökningen blivit lite bättre.

Spetskompetens i SKL-avtalet

Löneutrymmet är 1 020 kronor i genomsnitt för undersköterskor, varav cirka 75 procent av dem får löneökningar med i genomsnitt 800 kronor på heltid och resterande cirka 25 procent får löneökningar med i genomsnitt 1 680 kronor.