Kommunal vill att det införs en legitimation för undersköterskor, för att fler ska söka sig till yrket, för att öka patientsäkerheten och kvaliteten och för att förbättra villkoren för undersköterskorna. Just nu pågår ett utredningsarbete på Kommunal om hur det skulle gå till.

Men Socialdemokraternas partistyrelse säger nej till en undersköterskelegitimation. Det framgår i svaren till motioner som kommer att behandlas på Socialdemokraternas partikongress i början på april. Partistyrelsen skriver att det finns vissa regler för att ett yrke ska ge legitimation, bland annat att yrkesrollen omfattar ”direkt patientansvar med ansvar för diagnostiska och terapeutiska förfaranden”. Enligt Socialdemokraternas partistyrelse finns det ingen anledning att ändra på de kriterierna och därför avvisar man förslag på legitimation för undersköterskor. Man skriver också att det innebär ett stort arbete att införa nya legitimationer för en stor yrkesgrupp och påminner om införandet av lärarlegitimationen.

Däremot vill Socialdemokraterna att det ska införas nationella kriterier för vad en undersköterska är. Det skulle höja yrkets status, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström till SVT Nyheter.

– Undersköterskor är en oerhört viktig kugge i hela vård- och äldreomsorgsmaskineriet. Utan undersköterskor kommer inte äldreomsorgen att fungera, så det är helt avgörande att vi kan få fler människor att söka sig till det här yrket, säger Gabriel Wikström till SVT.

Frågan om legitimation för undersköterskor är viktig för Kommunal och en av de frågor som ombuden med koppling till Kommunal kommer att driva på S-kongressen.