Stor brist på undersköterskor.
SÅ STOR ÄR BRISTEN – LÄN FÖR LÄN

Att vården i framtiden kommer att sakna personal har det larmats om länge. Nu är bristen en realitet. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att det aldrig uppmätts en så stor brist på undersköterskor sedan mätningarna startade 2007 (se diagram nedan). Bedömningen baseras på arbetsgivarnas uppfattning om hur lätt det är att hitta lämpliga personer till sina vakanser. Värst är det inom äldreomsorgen. Det bekräftas av en enkät gjord av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, där 62 procent av kommunerna uppger att de har svårt att få tag på personal. 

– Det har varit stor brist under en längre period, men nu kan man se att den är extremt stor, säger arbetsmarknadsanalytiker Louise Strandendahl.

Bakgrunden är att få utbildar sig till undersköterska samtidigt som Sverige har en växande andel äldre och fler som behöver långtidsvård. I en utvärdering av hur kommun­erna använt regeringens extrapengar till bemanning i äldreomsorgen svarade 12 av 57 tillfrågade kommuner att de inte lyckats anställa så många som de hade velat. En av dessa är Göteborg som på grund av bristen tvingats anställa fler outbildade jämfört med tidigare år.

–  Vi gör så mycket vi kan för att skapa bra villkor och intresse för yrket, säger Agneta Torin, som arbetar på stadens HR-avdelning.

 Stor brist Brist Balans Överskott Undersköterskor Sjuksköterskor 1 2 3 4 5 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Förra året blev det nästan lika stor brist på undersköterskor som sjuksköterskor. (Siffrorna för sjuksköterskor avser dem med grundutbildning.) Källa: Arbetsförmedlingen

 

Hon lyfter fram att alla som vill får heltid och fast tjänst och att det gjorts schemaförbättringar så att de anställda slipper delade turer. Det finns också möjlighet att få nya befattningar med mer ansvar och högre lön. På Kommunal i Göteborg håller man med om att villkoren för undersköterskor har förbättrats, men menar att man måste göra något åt arbetsbelastningen. Sjuktalen är höga och många anställda drabbas av utmattningssyndrom.

–  Det är bra att vi har heltider men det är otroligt stressat ute i verksamheten. Om fler ska vilja jobba i äldreomsorgen behövs inte bara högre löner utan bättre arbets­tider och en bättre arbetsmiljö, säger Anna Skarsjö som är ordförande för stadsdelssektionen för Askim-Frölunda-Högsbo.

Liknande svar ger Kommunal i andra kommuner som har svårt att rekrytera undersköterskor. Arbetsgivarna erbjuder i större utsträckning heltider, kompetensutveckling och bättre scheman, men arbetsbelastningen är för hög. De senaste åren har också flera larm kommit om en försämrad arbetsmiljö i äldre­omsorgen. Nyligen visade en rapport från Socialhögskolan vid Stockholms universitet att hälften av de anställda har övervägt att sluta

”Om fler ska vilja jobba i äldreomsorgen behövs inte bara högre löner utan bättre arbetstider och en bättre arbetsmiljö.”

I Linköpings kommun har man störst problem med att få tag på undersköterskor till hemtjänsten i glesbygden. På en fast deltidstjänst kan det i dag vara fyra behöriga sökande, mot tidigare upp emot 20. En orsak är att många unga saknar körkort, men också att fler byter jobb oft­are. Det säger Camilla Scharff som är chef för kommunens äldreomsorg. 

Har hemtjänsten dåligt rykte på grund av arbetsmiljön? 

–  Ja,  jag tror det om jag ska vara ärlig, men jag tycker att det är hanterbart hos oss. 

För sjuksköterskorna finns exempel på arbetsgivare som erbjuder högre lön för att locka till sig personal. Men det är inget som är aktuellt för undersköterskor i de kommuner Kommunalarbetaren har ringt runt till. I Hallstahammar lyfter man fram att det gjorts en  politisk satsning på ett lönelyft för undersköterskorna för att locka fler sökande. Den innebär 175 kronor mer per månad före skatt. 

Kan det verkligen göra en skillnad?

–  Den frågan bör ställas till undersköt­erskor och vårdbiträden, säger områdeschef Monika Selin. 

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menar att lönelyftet för undersköterskor i förra avtalsrörelsen och att fler erbjuds hel­tider visar att arbetsgivarna försöker göra ­yrket mer attraktivt. 

 

 

Så stor är bristen – län för län

 

Undersköterskor, hemtjänst och äldreboenden:

 

Undersköterskor, vårdavdelningar:

 

Vårdbiträden:

 

Grafik och kartor: Elin Steen

Foto: Madeleine Andersson

129 000 ...

 ... nya undersköterskor och vårdbiträden kommer att behövas under perioden 2013–2022 för att klara vårdens behov.
Källa: SKL