När yrkandena överlämnades var inte förhandlingarna i industrin klara. Kommunals krav är samma som industrifackens, alltså löneökningar på 2,8 procent, samt LO-samordningens låglönesatsning på minst 672 kronor till dem som tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden.

I dag har sotarna ett tariffsystem för löner. Detta vill Kommunal göra om för att anpassa det mer till sotarnas nuvarande arbetsuppgifter där det blir allt mindre av traditionell sotning.

– Det är mycket andra arbetsuppgifter, när du gör annat ska du också ha betalt för det, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.

Facket vill även ha en arbetstidsförkortning, men hur stor den ska vara är en förhandlingsfråga.

– Vi vill också att allt arbete ska utföras under ordinarie arbetstid, att arbetet planeras bättre, säger Lars Fischer.

Kommunal ställer också krav på att sotarna ska kunna få facklig information på arbetstid.

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund har ännu inte lämnat sina krav till Kommunal. Förhandlingarna inleds den 25 mars och nuvarande avtal löper ut 31 mars.