Deltidsarbetet minskar bland kvinnliga städare. Men utvecklingen går långsamt och jämfört med hela arbetsmarknaden ligger städarna efter.

Från år 1997 till 2015 minskade deltidsarbetet bland kvinnliga städare från 60 till 50 procent, enligt siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av tidningarna Fastighetsfolket, Kommunalarbetaren och Hotellrevyn.

På hela arbetsmarknaden uppgav 21 procent av alla anställda att de arbetade deltid år 2015, medan 31 procent av alla kvinnor gjorde det.

Deltidsarbete är generellt sett vanligt i städbranschen. Sett till både kvinnor uppgav mer än hälften, 57 procent, att de arbetade mindre än 35 timmar i veckan år 1997. Därefter har deltiderna minskat i antal, men år 2015 arbetade fortfarande nästan varannan städare, 48 procent, deltid.

Bland manliga städare har det till och med blivit något vanligare sedan 1997. Deltidsarbetet har bland dem gått från 39 procent till 41 procent år 2015. En förklaring kan vara att andelen män i yrket har ökat och att många städare börjar med att jobba deltid. Städbranschen är dock fortsatt kvinnodominerad, nästan tre fjärdedelar av alla städare är kvinnor.