Det var 2016 som Försäkringskassan ändrade sina rutiner efter två domar i kammarrätten, och en ny praxis har inneburit att ett nytt läkarintyg också har krävt en ny ansökan om sjukpenning. Det har inneburit en ekonomisk smäll för vissa sjukskrivna, som inte fått sjukpenning i väntan på det nya beslutet.

Enligt förslaget ska också sjukskrivna informeras och ha rätt att yttra sig innan beslut fattas, om det pekar mot ett för den enskilde negativt beslut. Det ska dock inte gälla om ”det är uppenbart att han eller hon inte kan komma in med uppgifter som kan påverka avgörandet”.

Det står också i förslaget som nu ska ut på remiss, att den Sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, ska vara skyddad i väntan på beslut.

– Sjukförsäkringen ska vara trygg och transparent, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till Aftonbladet.

Reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.