Det är tre privata ambulansföretag i Stockholm – Falck, Aisab och Samariten – som har startat utbildningen. Bakgrunden är att det i dag saknas en sådan utbildning.

– Vi tycker att ambulansteamet är viktigt och vi ser ambulanssjukvårdaren med sin specialistkompetens som en naturlig del av teamet, säger Lotta Smith.

Och suget efter utbildningen har alltså varit stort. Till Falcks 5 platser på utbildningen var det hela 50 sökande. Företagen har sedan gjort ett urval baserat på kompetens och erfarenhet. Det har varit fystester och körtester och intervjuer, på de senare har Kommunal deltagit.

Utbildningen är knappt 20 veckor lång och vänder sig till utbildade undersköterskor med två års yrkeserfarenhet, varav minst ett år inom slutenvården. Kursplanen omfattar bland annat:

akutsjukvård för vuxna och barn
allmän medicin
utryckningskörning
smitta och hygien
psykiatri
sambandsutrustning.

De som fullföljt utbildningen är garanterade anställning hos någon av de tre arbetsgivarna.

Det är ännu inte klart om det blir någon ny omgång av utbildningen.