Hemtjänsten i Trekanten.

Flera medarbetare är på plats på förmiddagsrasten hos Trekantens hemtjänst utan­för Kalmar. Några har arbetat på samma ställe i flera år. 

–   Jag tycker om mitt jobb. Jag gillar att jobba med omsorgstagarna och jag tycker om ­arbetsgruppen för att den är liten och vi kommer så bra överens, säger Eva-­Lena ­Eriksson, undersköterska i teamet sedan tio år. 

Gruppen tycker själva att de har ett bra arbetsklimat. Även om stress förekommer upplever de att stämningen är god. 

–   Jag tror att vi har det lugnare än andra inom hemtjänsten, säger Helena Jägerbrink, undersköterska. 

När gruppen själv formulerar framgångsformeln hittar de flera faktorer. De är en liten tajt grupp. Medarbetarna känner varandra väl, är måna om varandra och har varandras scheman i huvudet. De ringer under arbetsdagen till sina kollegor för att höra om någon behöver hjälp. I stället för att använda kommunens gemensamma vikariepool tar de in egna vikarier som skolas in i arbetsandan. 

–  Vikarierna är en i gruppen. Det är lättare att lösa frånvaron eftersom de vet vem det är som ringer och frågar om de kan jobba. Det blir mer personligt, säger Monika Johansson, undersköterska och samordnare. 

”Gruppen vet schemat för dagen, men det kan ta fem minuter längre hos den första personen och då får det göra det.”

Åtta undersköterskor arbetar med ett 20-tal omsorgstagare. Personalen gör sina egna scheman och får ändra en insats mot en annan. Kunskapen finns inom gruppen och det skapar trygghet, menar enhetschefen Madeleine Andersson. Att arbetssättet är lyckat, visar sig i undersökningar. 

–   Omdömet i medarbetarenkäten brukar ligga väldigt bra. I senaste brukarundersökningen var det 100 procent nöjdhet bland omsorgstagarna. Vi får även goda betyg vad gäller att vårdtagarna kan påverka sin hjälp, tider och utförande, säger Madeleine Andersson. 


Här i telefonen finns schemat.

En flexibilitet handlar om minutschemat i mobil­en. Där ser personalen hur lång tid en insats beräknas ta. För andra kan det skapa stress, men gruppen har ett friare förhållningssätt till schemat. Om en omsorgstagare behöver en kvart extra får den det. 

–   Oftast jämnar det ut sig över dagen. Det kan ta kortare tid hos någon en dag och nästa dag kan det vara tvärtom, säger Helena Jägerbrink. 

Enligt enhetschef Madeleine Andersson handlar det om att se helheten över hela dagen. 

–   Gruppen vet schemat för dagen, men det kan ta fem minuter längre hos den första personen och då får det göra det. När de kommer till nästa kanske den redan har tagit på sig kläderna. 

”Vi har jobbat på olika ställen och kommer med olika goda erfarenheter.”

Medarbetarna framhåller att chefen är viktig. 

–   Vi har en bra chef, hon ser till att det finns personal så att vi hinner med allt. 

–   En chef som är mån om sin personal gör jättemycket. Madeleine lyssnar på oss, säger Aldijana Dzaferovic, undersköterska. 

Hon tycker att kollegorna kompletterar varandra väl och att allas åsikter tas till vara. 

– Vi har jobbat på olika ställen och kommer med olika goda erfarenheter, säger Aldijana Dzaferovic. 

Hemma hos omsorgstagaren Leif Östman är stämningen skämtsam. Han tycker, förutom att undersköterskorna behöver lära sig mer om friidrott, att de gör ett bra jobb. 

–   Du kan säga vad du vill utan att de blir sura. De är bra på alla sätt, säger Leif Östman.

Efter en stund är det dags att säga hej då till Leif Östman och att åka till nästa omsorgstagare för ­rehabiliteringsträning. 

–  Vi har också bra samarbete mellan olika yrkesgrupper som bland andra sjukgymnast, arbets­terapeut och sjuksköterska. Vi har möten en gång i veckan. Då kan vi ta upp alla frågor och slipper ringa runt, säger Aldijana Dzaferovic innan hon sätter sig i bilen för att åka vidare.

Fotnot: På bilden ovan syns från vänster Susanne Jönsson, Eva-Lena ­Eriksson, Helena Jägerbrink, ­Aldijana Dzaferovic och Monika Johansson.

En sammansvetsad grupp

Vilka: Susanne Jönsson, Eva-Lena -Eriksson, Helena Jägerbrink, -Aldijana Dzaferovic och Monika Johansson.
Vad: Jobbar alla som undersköterskor på Trekantens hemtjänst utanför Kalmar.

Så jobbar vi

● Är en mindre arbetsgrupp, vilket gör att medarbetarna känner varandra väl.
● Ringer varandra -under dagen för att se om kollegor behöver hjälp.
● Tar vara på varandras olika erfarenheter, kunskaper och åsikter.  
● Har en öppen och tydlig kommunikation.  
● Chefen lyssnar och ger feedback på arbetet.
● Flexibel inställning till minutschemat i mobilen.
● Bra samarbete mellan olika yrkesgrupper.
● Har ”egna” vikarier.