Det var i samband med skandalerna inom Kommunal för ett år sedan som en privatperson anmälde Lena Svensson, revisor vid PwC, till Revisorsnämnden. Hon har under många år varit revisor för såväl Kommunal som Kommunals bolag Lyran. Anmälaren ifrågasatte att hon inte sett de oegentligheter som pågått inom Lyran, och Revisorsnämnden inledde en granskning.

Lena Svensson har påpekat att hon uppmärksammat Kommunal flera gånger på problem inom Lyran. I revisionsberättelsen för 2015 riktade hon också kritik mot såväl Kommunal som Lyran, och rekommenderade att ett antal personer inte skulle beviljas ansvarsfrihet.

Strax före jul blev utredningen klar och ärendet avskrevs, skriver Arbetet.

– Vi har kunnat konstatera att Lena Svensson har haft fokus på väsentliga områden i revisionen och vår sammantagna bedömning är att hon genomfört en godtagbar revision, säger Anders Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden, till Arbetet.