Åtta undersköterskor från akuten, ortopeden, medicinavdelningen och förlossningen på Danderyds sjukhus har fått tid att prata.

De tycker att arbetssituationen har förändrats de senaste åren.

– När jag började på akuten för ett par år sedan brukade det lugna ner sig ner sig framåt vardagskvällarna. Nu kan det oftare hända att jag lämnar över 30 patienter till nattpersonalen, säger Peter Wikström.

Maria Klerehag är Kommunals huvudskyddombud på Danderyds sjukhus. Hon berättar att patienter fastnar på akuten eftersom det saknas vårdplatser på avdelningarna. Inte bara i influensatider.

– Det gör arbetsbelastningen på akuten olidlig. Det beror på personalbrist överlag, inte bara på att det saknas sjuksköterskor, säger Maria Klerehag och tillägger att hon är jättetrött på att politiker och medierna bara pratar om sjuksköterskorna.

Krisen märks på nästan hela sjukhuset, enligt Maria Klerehag. En stor majoritet av sjukhusets drygt 800 undersköterskor jobbar på avdelningar med en ohållbar arbetsmiljö, säger hon.

Undersköterskan Fia Nilsson från medicinavdelningen berättar om hur patienter inte vågar somna eftersom de flyttas runt. En medicinpatient kan plötsligt hamna på kirurgen om där finns ett ledigt rum.

– Det är patientfarligt. Jag vet inte hur många gånger om dagen jag kollar personnummer, säger hon.

Akutundersköterskan Ulrika Nyström Croonqvist fortsätter:

– När det blir så här mycket att göra blir det mycket i skallen. Den behöver byta blöja, den ska få medicin, den ska fika, den behöver hjälp till toaletten… Till slut vågar man inte möta en patients blick när man passerar, för man fixar inte att få en uppgift till. Det tycker jag är obehagligt, säger hon.  

Ofta sägs det att undersköterskorna ska avlasta sjuksköterskorna, men för att det ska vara möjligt behöver även de avlastas, menar Maria Klerehag. Om det till exempel fanns fler transportörer, lokalvårdare och kökspersonal skulle undersköterskorna ha mer tid till att göra det de är utbildade till – att ta hand om patienterna – istället för att göra allt runtomkring.

Lena Henning är HR-direktör på Danderyds sjukhus och håller med.

Lena Henning.

– Vi jobbar systematiskt med vårdnära service, så att till exempel undersköterskorna kan jobba mera patientnära. Ett exempel är vårt pilotprojekt som pågår inom vår sjukhusgemensamma service, SGS. De som kör in varor på avdelningarna ska nu också lasta in varorna i förråden, det har undersköterskorna gjort tidigare, säger hon.

Vårdpersonalens arbetssituation säger hon beror på den stora vårdplatsbristen som råder i hela Sverige, och det är något som de vill komma till rätta med. Bland annat genom vårdcollege, att kartlägga undersköterskornas olika befattningar och utöka kompetenser.

– Dagens arbetssituation är helt ohållbar säger hon och tillägger sedan: Vi är otroligt tacksamma för alla som har ställt upp under den här exceptionella perioden. Undersköterskorna är en nyckelgrupp för Danderyds sjukhus och de gör en fantastisk insats.