Under mina snart tre år som chefredaktör på Kommunalarbetaren är det få saker som har väckt så mycket ilska och upprördhet hos er läsare som schemaverktyget Time Care. Jag har tagit emot mängder av mejl och telefonsamtal som handlar om det arbetsmiljöproblem många av er upplever att detta är. 

I en granskning som KA har gjort bekräftar flera anställda inom äldreomsorgen att schemaverktyget orsakar problem för dem. Samtidigt drar företaget in flera miljoner i vinst tack vare de avtal de har med kommuner och landsting. En av alla som hört av sig till KA om Time Care är Lena Ivarsson. Hon berättar att schemaverktyget är ett stressmoment. Ett problem som har lyfts av de anställda är svårigheterna att planera sin fritid, eftersom man bara vet hur man ska jobba några veckor framåt. 

Samtidigt som de anställda berättar om den press och stress de upplever, finns det mycket pengar att tjäna för dem som tillhandahåller schemaverktyget. Under de senaste fem åren har bolaget delat ut närmare 70 miljoner kronor i vinst till aktieägarna. Och vinsterna hamnar slutligen hos ett riskkapital-ägt bolag i Storbritannien.

Time Cares general manager Erik Stone menar att de tar all kritik på allvar, men att systemet ibland oförtjänt kritiseras för sådant som handlar om arbetsbelastning eller nya sätt att jobba, alltså sådant som inte har med systemet i sig att göra. Då blir schemaverktyget i stället syndabock för andra saker i en organisation som inte fungerar.

Nästan två tredjedelar av kommunerna och landstingen anlitar Time Care och så länge kommuner och landsting tycker att deras produkter är bra kan företaget fortsätta att tjäna pengar. 

Samtidigt fortsätter många anställda att vittna om hur deras liv försvårats och deras livskvalitet försämrats sedan de börjat använda Time Care, något att tänka på för de kommuner och landsting som ska göra nya upphandlingar. För de anställdas arbetsmiljö måste också vägas in i den slutliga prislapp som schemaverktyget får. Lena Ivarsson och hennes kollegor förtjänar ett arbetsliv och privatliv som går att förena, vilket bland annat innebär att veta hur de jobbar också i ett längre perspektiv.

Illustration: Magnus Bard