– Det är fruktansvärt och under all kritik att ett företag väljer att ta bort den trygga anställningsformen och ge dem otrygga anställningar i stället, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

I går (den 17 januari) lämnade Kommunal in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, AD. Det handlar om ett femtontal personliga assistenter i Falun som i början av 2015 tvingades skriva på nya anställningsavtal där deras fasta tjänst plötsligt gjorts om till en visstidsanställning. Skrev de inte på skulle de bli av med sina jobb. Därmed fick de över en natt kortare uppsägningstid och kan lättare bli uppsagda när det inte längre krävs saklig grund för uppsägning.

Efter resultatlösa tvisteförhandlingar har frågan lämnats över till juristerna vid LO TCO Rättsskydd.

Fackets jurister argumenterar att detta kan likställas med en uppsägning, att göra om tjänsterna på det här sättet. Detta ska ogiltigförklaras och facket kräver skadestånd på 100 000 kronor till var och en av medlemmarna.

– Vår uppfattning är att det här inte är en arbetsbristsituation. Att omreglera och inte förändra någonting annat än anställningstryggheten för de anställda, kan inte vara en arbetsbrist och därmed finns ingen saklig grund för uppsägning, säger Ellinor Gudmundsson, arbetsrättsjurist vid LO TCO Rättsskydd.

Något liknande fall har tidigare aldrig prövats av Arbetsdomstolen. Nyligen förlorade Handels ett mål om så kallad hyvling av tjänster. Men då handlade det om att företaget ville sänka arbetstiden för de anställda, vilket även skett på Kommunals område för personliga assistenter.

I detta fallet, i Falun, har det inte varit aktuellt att sänka arbetstider utan det handlar endast om själva anställningsformen.

Nu kan det dröja ett år eller mer innan fallet kommer upp i AD men skulle facket förlora även här, finns inte mycket kvar av las, lagen om anställningsskydd, anser Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

– Då skyddar las vare sig sysselsättningsgraden eller tryggheten i anställningen, säger hon.

Är det inte just därför en stor risk med att ta det här fallet till AD?

– Skulle vi förlora och AD kommer fram till att man ensidigt kan omreglera från en tillsvidareanställning till visstidsanställning, då får vi jobba med las. Då vet vi det.

Kommunal har också en tvist med Frösunda om precis samma sak. Men där pågår fortfarande centrala tvisteförhandlingar.

Omsorgscomapgniets vd, Malin Novakovic, anser att företaget ”handlagt ärendet korrekt”.

Förutom personlig assistans bedriver företaget också bland annat hemtjänst.