Vid ett seminarium i Stockholm ordnat av tankesmedjan Arena Idé presenterade Anna Hedborg sin rapport ”Tillbaka till socialförsäkringar för alla”.

Hon beskriver i rapporten hur viktigt det är att kunna säga ”jag vet hur du har det, jag har det likadant”.

Och tidigare hade de flesta ett likvärdigt skydd vid sjukdom och arbetslöshet och pensionsvillkoren var lätta att förstå.

– Något hände vid mitten av 90-talet. Våra socialförsäkringar urholkas. Mindre än hälften av de som är sjuka får 80 procent därför att de flesta tjänar mer än taket i sjukförsäkringen.

Samtidigt är det endast 25 procent av de arbetslösa som är kvalificerade för a-kassa.

Pensionssystemet blir allt mer orättvist. Många lågavlönade kvinnor som har slitit hårt i sitt liv blir fattigpensionärer medan högavlönade, oftast män, får betydligt bättre pensioner med hjälp av tjänstepensioner som komplement till den statliga pensionen.

Anna Hedborg menar att det finns stor risk att högavlönade, som inte tycker att de har något att vinna på att betala skatt eller att avstå lön till sociala avgifter till slut säger nej till att betala för den generella välfärden.

Till exempel ska tjänstemannafacket Unionen erbjuda sina medlemmar privat sjukvårdsförsäkring. Och de flesta fackförbund har inkomstförsäkringar som ska ge extra skydd till medlemmar som blir arbetslösa.

– Vi är tillbaka till hur det var innan socialförsäkringarna byggdes ut, säger hon.

Anna Hedborg anser att systemet kan göras om utan att det kostar mer. Arbetsgivarna betalar in socialförsäkringsavgifter till staten, pengar som löntagarna har avstått i löneökningar.

Problemet är att en stor del av dessa pengar, 300 miljarder, används i statskassan till annat än att förbättra villkoren för sjuka, arbetslösa och pensionärer.

Dessa pengar är inte öronmärkta utan är en kassako för finansdepartementet att klara utgifterna i takt med att skatterna sänks.

Anna Hedborg påpekade flera gånger att sjuklön, a-kasseersättning eller pension inte är bidrag. Det är försäkringspengar som har betalats in av löntagarna via arbetsgivarna till staten.

– Och det måste finna ett samband mellan vad folk betalar in till försäkringen och vad de kan få ut av den, säger hon.  

Vid seminariet deltog även Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker hos försäkringsbolaget Folksam.

Han påpekade att socialförsäkringarna i dag utgör 60 procent av statens budget. Men att väldigt få diskuterar hur dessa försäkringar bör se ut.

– Jämför det med försvaret som kostar 10 procent av statens budget. Det diskuteras varje år vid en stor konferens i Sälen, Folk och Försvar. Vi skulle också behöva en årlig konferens kallad Folk och Välfärd, säger han.