SVAR: I de centrala löne­avtal förbundet tecknar med motparter finns lägsta lön reglerad. Du skriver inget om vilken arbetsgivare du har, men här får du exempel på lägsta lönen i avtalet Kommunal tecknar för kommun- och landstingsanställda. Lägsta lönen för utbildad är 20 474 kronor, men denna lön kan lokalt vara högre. 

Vad gäller frågan om du har en rimlig lön är svårare att svara på. Vi har statistik på löner, men ingenting om längden på anställning. Du kan alltid vända dig till ditt lokala Kommunal, som har information om hur löne­läget på din arbetsplats ser ut för dem med utbildning och erfarenhet.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström