I Finland startade vid årsskiftet ett tvåårigt försök med en basinkomst för 2000 utvalda arbetslösa. Varje månad får de 5300 kronor utan några krav på motprestation. Pengarna får de behålla även om de får ett arbete.

Syftet är att utreda om systemet för social trygghet kan göras om så att det grundar sig på en form av medborgarlön, som i Finland kallas basinkomst.

Ur ett makroperspektiv är modellen som prövas helt orealistisk eftersom det skulle bli extremt kostsamt, menar SAK:s Ilkka Kaukoranta som ändå tycker att det finns intressanta delar i försöket. Till exempel för att se hur arbetsmarknaden påverkas.

– Det kan bli en delad påverkan. Några ökar nog delaktigheten genom att de lättare kan ta deltidsjobb eller starta egna verksamheter medan andra sannolikt minskar den, till exempel småbarnsmammor som istället kanske stannar hemma, migranter som har svårt att få arbete och äldre som tar tidigare pension.

Tror du att det påverkar lönerna, leder till lönedumpning?

– Det är svårt att säga, det kan gå åt endera hållet. Vissa arbetsgivare vill säkert hålla nere lönerna och där kan basinkomsten hjälpa till eftersom man får den oavsett. Men det kan också stärka arbetstagaren att inte acceptera vilka villkor och löner som helst. Tidigare har arbetslösa inte kunnat tacka nej, då har de förlorat a-kassan. Med basinkomsten får de en starkare position, säger Ilkka Kaukoranta.

Vad blir mest intressant att utläsa från försöket?

– Hur arbetslösheten påverkas. Även om försöket är så litet förväntar jag mig att se en ganska stor effekt vad gäller arbetsdeltagandet eftersom vinsten för den enskilde blir så stor.