SVAR: Enligt föräldraledighetslagen får ledighet delas upp på högst tre perioder per kalenderår. Detta gäller planerad föräldraledighet och inte vård av sjukt barn. Som huvudregeln ser ut har din arbetsgivare rätt, men det beror lite på … Om en ledighets­period löper över årsskifte ska den perioden anses tillhöra det kalenderår då ledigheten påbörjades. När påbörjades din förkortning av arbetstiden? Du bör kontakta ditt lokala Kommunal för att få hjälp med din situation. 

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal