SVAR: Eftersom du är tjänstledig för studier hos din arbetsgivare bör du inhämta ett godkännande från denne. De kan neka till att du tar arbete hos annan arbetsgiv­are eftersom din tjänstledighet inte gäller detta ändamål.

Tom Jansson,
ombudsman på Kommunal