Efter sju veckors rättegång har Norrköpings tingsrätt meddelat domen. Domstolen går på åklagarnas linje och dömer den före detta chefen för arbetsmiljöbrott innefattande grovt vållande till annans död, till villkorlig dom och dagsböter. Djurparken ska betala företagsbot om 3,5 miljoner kronor.

Det var i juni 2012 som en kvinna i 30-årsåldern dödades av vargar när hon arbetade ensam i varghägnet utan larm. Åklagarna menade att chefen i fråga varit oaktsam och låtit bli att vidta åtgärder enligt arbetsmiljölagen, exempelvis ensamarbete.

 

LÄS MER: Skyddsombudet: ”Man är ledsen, arg, orolig”

 

Tingsrätten bedömer att den före detta chefen var den som genom delegation hade fått ansvaret för arbetsmiljöarbetet i varghägnen, och att det funnits betydande brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bland annat har det inte gjorts riskbedömningar, utbildningen och introduktionen för nya vargguider har varit otillräcklig och efter att det skett tillbud och olyckor i varghägnen har man inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra fler olyckor.

”Den allvarligaste bristen vad gäller arbetsmiljön har varit att vargguiderna tillåtits arbeta ensamma inne hos vargarna, och dessutom utan möjlighet att med t. ex. ett larm kalla på hjälp vid en nödsituation” skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Domstolen menar att den före detta chefen varit grovt oaktsam som tillät ensamarbete trots att en annan vargguide råkade ut för en ”livsfarlig händelse” ett år innan en djurvårdare miste livet.