Från och med årsskiftet 2009/2010 kunde personer som haft antingen sjukpenning eller sjukersättning (som tidigare kallades sjukpension) under lång tid bli utförsäkrade. AFA Försäkring har undersökt vilka sjukdomar de som nått den bortre tidsgränsen haft.

Både för de som haft sjukpenning och de som haft sjukersättning var sjukdomar i muskler och skelett vanligast. Det handlar bland annat om rygg- och ledsjukdomar. Psykisk sjukdom kommer tätt efter och långt över hälften av alla utförsäkrade tillhör någon av de två diagnosgrupperna.

Tittar man bara på unga kvinnor är det däremot få som har kroppsliga problem. Av de utförsäkrade kvinnorna som är under 35 år har så många som 60 procent en psykisk diagnos.

AFA har också tittat på vilka yrken de utförsäkrade haft och kommit fram till att försäljare inom handeln är det vanligaste yrket för utförsäkrade kvinnor och metallarbetare är vanligast för män. Den näst största gruppen för kvinnor är städare och för män yrkesförare.

Diagnosfördelning

Sjukpenning (7772 personer)

3722 kvinnor:
39 procent av dem hade sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (ex rygg och ledsjukdom)
36 procent psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

4050 män:
37 procent
av dem hade sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (ex rygg och ledsjukdom)
26 procent psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Sjukersättning (3973 personer, varav 1677 män och 2296 kvinnor)

2296 kvinnor:
41 procent
av dem hade sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (ex rygg och ledsjukdom)
40 procent psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

1677 män:
34 procent
av dem hade sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (ex rygg och ledsjukdom)
40 procent psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar