Varför backade Kommunal?

– Vi backade inte på det kravet. Vi hade det kravet hela vägen, men det är en motpart också och det var så här långt vi nådde. Vi hade inte acceptans från arbetsgiv­aren att omfatta fler grupper centralt. Då hade vi haft alternativet att varsla om konflikt och då hade Medlingsinstitutet kommit in och medlat på märket, 2,2 procent. Då hade vi riskerat att 150 000 medlemmar blivit utan en undersköterskesatsning.

Johan Ingelskog.

Personal inom framför allt handikapp­omsorg har på flera håll inte fått del av det extra lönepåslaget även om många kommuner räknar med även dessa. Ibland riktas missnöjet även mot Kommunal.

Var avtalet värt det priset?

– Vi upplever egentligen inte att missnöjet är så stort. Men det är klart att för de individer som tycker att de borde omfattas så är det frustration. De har arbetsgivare som gör en väldigt snäv tolkning av det här avtalet och som framför allt tänker väldigt kortsiktigt. De ser inte kopplingen mellan löne­utveckling och yrkesutveckling och hur man blir attraktiv som arbetsgivare, säger Johan Ingelskog.

Han påpekar att det centrala avtalet alltid är ett golv och inte ska vara en begränsning.

– Däremot är det upp till de lokala part­erna att enas om skrivningar som är bättre än det centrala avtalet.

 

LÄS MER: Därför blev Emelie en vinnare

 

Kommunal gör bedömningen att över 150 000 medlemmar ändå fått del av undersköterskesatsningen. Det är fler än man räknat med från början. Och det ser man som en oerhörd framgång.

– Jag vill hävda att vi är det enda förbund som för egen maskin har lyckats med det här. Lärarförbundet har ju lyckats, men då har det skjutits till statliga pengar. Vi är det enda förbundet som lyckats höja en värdediskriminerad grupp på det här sättet, och 150 000 är en väldigt stor grupp av Kommunals medlemmar, säger Johan Ingelskog.

På flera håll i landet har Kommunal förklarat sig oenigt med arbetsgivaren. Facket tycker ofta att arbetsgivaren har gjort en för snäv tolkning och inte använt sig av ”ventilen” i avtalet, där det står att om undersköterskor saknas i verksamheten ”avses anställda med likvärdiga arbets­uppgifter”. Kommunal kan eller vill inte berätta på hur många ställen det har blivit så.

– Vi har koll på var vi ligger i processerna, men vi går inte ut med någon siffra ännu.

Vad händer i de fallen, blir det centrala förhandlingar?

– Vi kommer att titta på varje ärende för sig. Det går inte att generalisera när det gäller den här ventilen. Vi måste kolla vad är det för titel, vad har personen för utbildning, vad utför den för arbetsuppgifter och vad kräver arbetsgivaren av den anställde? Och utifrån det får vi avgöra om vi kan tvista på det centrala avtalet.

Har någon sådan tvist initierats redan nu?

– Det vill jag inte kommentera.