Stressen breder ut sig i vårt land. Den finns överallt, i alla yrkesgrupper, bland tjänste­män och arbetare, hos chefer och anställda i alla verksamheter. Men värst är stressen i de kvinnodominerade yrkesgrupperna i kommuner och landsting. Personalen i hemtjänsten och förskolan tar hand om allt fler på bekostnad av sin egen hälsa.

Unika siffror som KA har tagit fram visar i vilka kommuner stressen är värst. För att ta reda på hur det ser ut i de kommuner som har flest sjukskrivna åkte KA:s reportrar till Alingsås och Lycksele. På bägge platserna vittnar de anställda om alltmer att göra, allt fler gamla och allt större barngrupper. Intressant är också att cheferna för bägge verksamheterna också har varit eller är sjukskrivna efter att ha gått in i väggen.

Mönstret tycks alltså finnas i hela organisationen, från chef till personal. Undersökningar bland chefer visar också att det är cheferna för de kvinno­dominerade yrkesgrupperna som har det allra stressigast och därför också oftare är sjukskrivna.

 

LÄS MER: Här är kommunerna där flest blivit sjuka av stressen

 

Det är starka berättelser som KA:s reportrar får ta del av. Trots långvarig stress och en känsla av att det blir mer och mer ohållbart finns en otrolig lojalitet hos de anställda. Deras berättelser vittnar om att de gör allt för jobbet till och med på bekostnad av sin egen hälsa.

Och även om några anställda ­säger att det har ­varit omständigheter både på jobbet och privat som har fått dem att gå in i väggen är det viktigt att det inte ska behöva gå så långt. Arbets­givarna måste lära sig att tidigt se signalerna på stress och det är också viktigt att de anställda känner till vilka rättigheter de har när de väl hamnat i sjukskrivning.

Det bästa vore att både anställda och chefer tidigt lär sig se signalerna på att någon mår dåligt och att varje person också blir uppmärksam på sitt eget mående, så att det går att bromsa i tid. Här är det viktigt med en rimlig arbetsbelastning och med ­balans mellan jobb och privatliv.

Det går att ha en hög arbetsbelastning under perioder om det också finns tid för pauser. Då behöver man både kunna vara ledig under sin semester och koppla bort ­jobbet efter arbetsdagens slut.

Illustration: Magnus Bard