Vad handlar sexuell hälsa för äldre om?

– Att alla människor har rätt till sexuell hälsa, oavsett ålder. Det handlar om att våga lyfta frågan med de äldre, hur upplever de sin sexuella hälsa? Studier visar att allt fler äldre är sexuellt aktiva högt upp i åldrarna, även om kroppen och sexualiteten kanske förändras med åldern. Men behovet av närhet finns kvar hos de flesta människor hela livet.

– En annan viktig del är att lyfta in ett normmedvetet tänk i vården. Det finns exempel där man tvingat in äldre hbtq-personer i garderoben igen när de flyttat in på äldreboendet. Sådant får bara inte förekomma i dag.

Varför behövs en utbildningsserie om sexuell hälsa för äldre?

– Därför att det knappt berörs på vårdutbildningarna i dag, och det finns nästan ingen litteratur på ämnet heller. Det pratas alldeles för lite om den sexuella hälsan för äldre och det finns för lite kunskap ute i verksamheterna, det är till viss del ett tabubelagt ämne. Hur påverkas sexualiteten när kroppen åldras, hur påverkar olika mediciner och sjukdomar sexualiteten? Det är lika viktig kunskap som att kunna lägga om ett sår eller ställa in diabetesmedicinen.

Varför är det ett tabubelagt ämne?

– Jag tror att det beror på gamla föreställningar, om att det inte är okej att prata om sexualitet med en äldre människa, att det är alltför privat. Att personen ska ta illa upp. Men studier visar att även äldre har ett behov av att prata om de här frågorna. Här har vården inte riktigt hängt med i utvecklingen, vi har många gånger en förlegad bild av vem den äldre individen är. Det finns en hel del ålderism i samhället – det vill säga att man har stereotypa idéer om hur man ska vara, bara för att man har en viss ålder. Jag tror att vi i större utsträckning måste se individen inom äldrevården, och alla de tankar och behov som ryms i en människa.

Vad kan man som vårdpersonal göra för att lära sig mer, och agera rätt?

– Jag tror att det är viktigt att prata om de här frågorna gemensamt på arbetsplatserna. I dag är det allt fler äldreboenden som hbtq-certifierar sig. Det är en jättebra start, men det finns så många mer frågor som behöver belysas. En liten, men stor sak, kan vara att erbjuda partners att sova över och ställa in en extrasäng i rummet. Det är även viktigt att vid inskrivningen på ett äldreboende också fråga om hälsan kopplad till sexualiteten. Exempelvis kan man i livet ha varit utsatta för sexuella övergrepp, och då kanske vårdpersonalen behöver bemöta den äldre på ett annat sätt för att personen ska känna sig trygg när hen blir tvättad. Med ganska små medel kan vi få en bättre kvalitet i vården när de gäller den sexuella hälsan för äldre. Ett första steg är att göra temat pratbart.

Fotnot: Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa i Göteborg utbildar i höst om sexuell hälsa för äldre. Utbildningarna hålls för vårdpersonal och studenter i Västra Götaland.