Överenskommelsen består av åtta delar.

• Arbetsgrupp för enhetlig reglering av anställningsformer.

• Arbetsgrupp för att ta fram en gemensam vägledning för upprättande av avtalsturlistor vid uppsägning på grund av arbetslöshet.

• Förslag till avtal om flexpension i tjänsteföretag.

• Förslag till avtal om möjlighet att gå ned i arbetstid vid slutet på arbetslivet.

• Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal.

• Arbetsgrupp om enhetlig reglering av beredskap.

• Förslag till avtal om avräkning av semester när intjänandeår och semesterår sammanfaller.

• Arbetsgrupp för att se över och rensa avtalens förhandlingsordningar.

Alla delar ska vara lösta till 28 februari nästa år. Sedan börjar parternas avtalsrörelse 2017.

Unionens ordförande Martin Linder säger att överenskommelsen är en viktig pusselbit för att då undvika konflikt. I den senaste avtalsrörelsen var flexpension en stor stridsfråga.

– Nu är vi överens med Almega om samma avsättning till flexpension som inom industrin. Detta har varit vårt absoluta krav, säger Martin Linder.

Han vill inte kommentera vilka krav Unionen har om anställningsformer, anställningstrygghet och uppsägningsregler.

– Det är för tidigt att säga. Nu ska vi sätta oss i arbetsgrupperna och diskutera detta. Men Unionen har 20 olika avtal med Almega och vi vill ha gemensamma regler i alla dessa avtal. Vi tycker att det är bättre att reglera trygghetsfrågor i våra avtal än att vara bundna av vad som står i lagen, säger han.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tycker att det är bra om Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer har löst frågan om flexpension, som inte är en fråga för LO.

– Är de överens kan vi få en lugn avtalsrörelse. Det tjänar alla på, säger han.

Torbjörn Johansson är inte orolig över att Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer ska sätta märket även när det gäller regler för visstidsanställningar och trygghet vid uppsägning.

– Almega är en liten del av arbetsmarknaden. Jag tror inte att deras överenskommelser med Unionen och Sveriges Ingenjörer får någon avgörande betydelse när vi ska diskutera dessa frågor med Svenskt Näringsliv.